What makes our clothing extra special is the unique fabric we use. It's called 'Vadmal'.

Sen 1993

Tradition och förnyelse

Sen 1993

Vi vet hur man gör det!

Sen 1993

Tradition och förnyelse

Sen 1993

Vi vet hur man gör det!

Vadmal is an old Nordic fabric.