Contact us


Micklagård AB
Skålviksvägen 3,
68332 Hagfors, Sweden
Org no: 
556347-0557
Tel: 
+46 (0)563-54 27 00
E-mail: hello@micklagaard.com